Saturday, 14 April 2012

RENJISAN DAN PERCIKAN

DEFINISI


  • Reka corak renjis didefinisikan sebagai suatu teknik dalam menghasilkan corak terancang atau tidak terancang dengan cara semburan, percikan atau tiupan.
  •  Bentuk kreativiti artistik dapat memenuhi keperluan domain kognitif, psikomotor dan afektif.
  • Reka corak terancang dan tidak terancang mewujudkan kesan tampak yang berbeza tetapi memerlukan kemahiran, kesedaran dan pengetahuan seni untuk menghasilkannya.
  • Mencipta reka corak renjis melibatkan proses latihan berfikir yang berhubung dengan asas rekaan dan prinsip rekaan.
ALAT DAN BAHAN

  • Warna air 
  • Warna poster
  • Berus warna

CONTOH-CONTOH GAMBAR RENJISAN

percikan warna dari berus 

No comments:

Post a Comment