Saturday, 14 April 2012

LIPATAN DAN GUNTINGAN

PENGENALAN

  • Aktiviti lipatan dan guntingan ialah aktiviti melipat kertas  dan menggunting mengikut corak yang dikendaki.
  • Kertas boleh dilipat beberapa kali atau disusun secara bertindih dan dilipat bagi mendapatkan corak atau imej yang berulang.


Bahan-bahan yang diperlukan

1. gunting
2. gam
3. pensil tulis
4. kertas lukisan
5. kertas 'sugar paper' (boleh juga digunakan kertas kolaj atau kertas warna yang lain)


Contoh-contoh gambar teknik lipatan dan guntingan 

contoh video melipat dan menggunting kertas
http://prasekolahskmataayer.blogspot.com/2010/06/mereka-corak.html
http://cokelatdanaiskrim.blogspot.com/2011/07/alas-pinggan.html

No comments:

Post a Comment